Parfumvrij / Pure Webshops B.V.

Privacyverklaring

parfumvrij.nl is een onderdeel van Healthy & Natural

Correspondentie adres Healthy & Natural:
Donkerstraat 65A, 3071 te Erps-Kwerps (België)
Telefoonnummer: +31 85 2084178 


Mailadres:  info@parfumvrij.nl

Belgisch ondernemingsnummer: BE 0667.602.597
Btw-identificatienummer: BTW BE 0667.602.597

 
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het IP adres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site heeft geraadpleegd;
- alle informatie die u vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt:
- voor intern gebruik om uw bestelling af te handelen en wordt daarna verwijderd;
- om de inhoud van onze website te verbeteren;
- om u op de hoogte te stellen van updates van onze site;
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden. 
 
Op deze site gebruiken we cookies: (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
- om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden.
 
We hebben met Nic.Oud, Pay.nl, PostNL, Unity Cosmetics en Vriesia partnerschappen. Deze partnerschappen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (levering product(en) en afhandeling financiële transacties). Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u mailen naar info@parfumvrij.nl.

Over communicatie per e-mail, per brief en per telefoon: Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u zich afmelden d.m.v. een hyperlink in onze nieuwsbrief.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons regelement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.


HomeHome

Winkelwagen

Uw winkelwagen bevat geen producten.

Verzendkosten € 0,00
Totaal € 0,00

Afrekenen

Klantenservice


Klantenservice mailen:
Email versturen


Nieuwsbrief